Privacy Policy

Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού καταστήματος TA PANDA.

GENERAL

The use of electronic pages and services www.tapanda1.gr από τον επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.tapanda.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη , αποδοχή των όρων αυτών.

 1. GENERAL TERMS

H ιστοσελίδα www.tapanda1.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του καταστήματος TA PANTA 1 με ΑΦΜ 022976148, ΔΟΥ Κοζάνης, με δραστηριότητα την «Εμπορία Ειδών Υαλικά-Φωτιστικά». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Κοζάνη (Μεγάλου Αλεξάνδρου 40,Κοζάνη Τ.Κ. 50100, τηλ. 2461033958, e-mail: homestores93@gmail.com).

 1. INTELLECTUAL PROPERTY

Intellectual Property Rights

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του “TA PANTA 1” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 1. PRIVACY POLICY
 1. Legal Basis of Processing, Updating, and Updating Data
 • Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης δηλαδή να μπορεί ο πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο www.tapanda1.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον πελάτη κατά την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή των συναλλαγών του. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα στο www.tapanda1.gr. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνώνγια τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τα μέλη της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.
 • Έννομα συμφέροντα: Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών του TA PANTA 1 (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης από το μέλος καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων του TA PANTA 1.
 1. Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία του TA PANTA 1 για τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας του και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση. Τα δεδομένα όμως που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής θα διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους (παραστατικό τιμολόγησης).
 2. Type Of Personal Data

Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.tapanda1.gr)  και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων του καταστήματος είναι τα εξής:

 • the full name of the
 • the shipping address of the product
 • the billing address of the order (if different from shipping address)
 • the billing details (in case you chosen payment by invoice)
 • the number of a contact phone
 • the e-mail address (e-mail) to the customer.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το TA PANTA 1 ανά σκοπό επεξεργασίας είναι τα εξής:

 1. Για την εκτέλεση της σύμβασης (για να μπορεί, δηλαδή, ο πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο www.tapanda1.gr):
 • full name
 • the shipping address of the product
 • the billing address of the order (if different from shipping address)
 • the billing details (in case you chosen payment by invoice)
 • the number of a contact phone
 • the e-mail address (e-mail) of the user/client
 • products purchased
 • order history

The user is informed that the provision of such obligatory personal data as well as transaction data is necessary and is a prerequisite for the proper execution of the contract order and delivery of products and services. For this reason, it is not required the consent of the customer for this particular treatment.

 1. Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στο κατάστημα TA PANTA 1για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι του TA PANTA 1.

Credit card information is not stored in the storage media of the company during the transaction but are recorded directly in the safe environment of the partner bank that has taken the clearance of the card.

 1. Ο πελάτης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία TA PANDA 1 με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει. Επίσης, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ στον πελάτη ενημερώσεις για αλλαγές των όρων χρήσης του www.myhomestores.gr με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ) για την απόδειξη ότι το μέλος έχει λάβει την ενημέρωση.
 2. Αποδέκτες δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του πελάτη δύνανται να είναι:
 1. The tax etc supervisory authorities in the event of the control
 2. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται το TA PANDA 1 και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με το TA PANDA 1 ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Κατά την καταχώριση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη οι υπάλληλοί και προστηθέντες του TA PANDA 1 συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το TA PANDA 1 απαιτεί από τους υπαλλήλους του, τους συντηρητές της ιστοσελίδας του, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των πελατών του που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.).

 1. Rights of data subject: Any client, as data subject may at any time exercise the rights, as provided for in the General Regulation on the Protection of Personal Data 679/2016 E.E. and in particular articles 12 to 23, and the national legislation, and in particular:
 1. the right to information and access to the data processed by the TA PANDA 1
 2. the right to the restriction of the processing of the data,
 3. the right of correction or deletion of part or all (right to be forgotten) of the personal data,
 4. the right to object, i.e. to object to the processing of their personal data, and
 5. the right to portability of the data.

The above rights of the state can be exercised as follows:

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, το TA PANDA 1 παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες του www.tapanda1.gr να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας στο μορφότυπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση homestores93@gmail.com.

 1. Υποχρέωση Διαφάνειας: Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους ο πελάτης δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων το TA PANDA 1 (Data Protection Officer) στο email homestores93@gmail.com και στην τηλεφωνική γραμμή 2461033958 και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση του ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Kifissias 1-3, T.K. 115 23, Athens, greece ).
 2. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας: Το TA PANDA 1 οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του και οι προστηθέντες του / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση το TA PANDA 1 οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του και οι προστηθέντες του / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των πελατών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

Cookies

In our site we use Cookies.

Το TA PANDA 1 τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.tapanda1.gr. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε “cookies” καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας καθώς και τους περισσότερο επισκεπτόμενους διαδικτυακούς τόπους μας, μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε όπως να προσαρμόζουμε καλύτερα τις ιστοσελίδες μας και τη διαφήμισή μας προς τους επισκέπτες.

Cookies and other Automated Means for the Collection of Data

Cookies
Cookies are small text files that are stored in each device with the use of any browser, whenever you visit a website. The cookies we may use it to inform us, for example, if you have visited our website in the past or if you are a new visitor and to help us detect features of our website, for which you may be interested in more. Cookies may improve your online experience by saving your preferences while you are visiting a particular website.

Web Beacons

Web beacons (also known as Internet tags, pixel tags and clear GIFs) are typically transparent graphic images placed on a web page. Web beacons are used in conjunction with cookies to record the actions of visitors on websites.

IP addresses and URLs

The IP address is a unique locator used by certain electronic devices to identify and communicate with each other on the Internet. When you visit our websites, we can see the IP address of the device you have used to connect to the Internet. The information that we use in order to determine the general geographic location of the device and understand from what geographic areas and are the visitors of our site. This information may use it in order to change the presentation of our website in order to enhance your visit.
The URL (Uniform Resource Locator / Uniform Resource Locator) is a unique locator or address for any instrument on the internet and essentially it is the address of the site that you visit. This information will use it in order to see what websites have been visited as well as the way in which you navigate on our website.

What Cookies do we use?

On our websites we use the following cookies:

Strictly necessary cookies

Strictly necessary cookies are essential for the proper functioning of the site, allowing you to browse and to use its features, such as access to secure areas, registration forms, list of favorites, use the shopping cart, and for security reasons. These cookies do not recognise your personal identity. Without these cookies we cannot offer an effective function of our website.

Performance Cookies and analytical

These cookies collect information about the way the visitors use the website, which pages they visit more frequently and if they receive error messages from web pages. These cookies collect aggregated, anonymous information that does not identify the visitor. They are used exclusively for the improvement of the performance of the website and allow us to collect information about your use of our websites, including the content you choose during your browsing on our websites, so if you measure the effectiveness and the interaction of the consumers with the webpage as well as to improve our pages in over time. These cookies can be provided from third-party providers of analytical tools but only used for the purposes related to our websites.

Targeting Cookies

These cookies are used to deliver content that best suits you and your interests. It can be used to send targeted advertising/offers, limiting ad serving or measuring the effectiveness of an advertising campaign. We may use these cookies to remember websites you have visited to determine which online marketing channels are more effective and allow us to reward external websites and partners who are directing you to us.

How to Disable the Use of Cookies?

In the event that you wish to enable or disable the use of cookies from your browser settings, depending on your browser and visit the following websites to obtain knowledge about the necessary actions.


Internet Explorer 
http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome 
http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera 
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari 
http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone 
http://support.apple.com/kb/HT1677

 

 1. SAFETY

The SSL protocol (Secure Sockets Layer) is now a global internet standard for the certification of websites (websites) to internet users and for the encryption of data between internet users and web servers (web servers). An encrypted SSL communication requires all information sent between a client and a server to be encrypted by the sending software and decrypted by the receiving software, protecting personal information during transmission. In addition, all information sent via SSL protocol is protected by a mechanism that automatically verifies if such data have been changed while transferred.

End to remind that the credit card information is not stored in the storage media of the company during the transaction but are recorded directly in the safe environment of the partner bank that has taken the clearance of the card.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.tapanda1.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 1. MARKETABLE SPECIES – AVAILABILITY – FEATURES

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tapanda1.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

TA PANDA 1 guarantees the timely inform customers of the availability or not of the product, I don't bear no responsibility for availability.

TA PANDA 1 pays daily, all possible efforts so as to provide all the information required for the respective product (technical characteristics, prices, etc.). However, in order to reduce any errors, we would recommend that before any completion of your purchase, contact us in cases where the rates or any other product feature is beyond the usual and logical.

Οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.myhomestores.gr αντιστοιχούν στις τρέχουσες τιμές που ισχύουν και στα φυσικά καταστήματα με την εμπορική ονομασία TA PANDA 1. Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα υπάρχει το ενδεχόμενο να διενεργούνται ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της εταιρείας, οι οποίες θα ισχύουν μόνο για καθορισμένα προϊόντα και μόνο για αγορές μέσω της ιστοσελίδας www.tapanda1.gr.
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tapanda1.gr τoυ καταστήματος TA PANDA 1 επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 1. ORDER OF PRODUCTS AND CONSUMER PROTECTION

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tapanda1.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Το HOME STORES, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε αγορά ή παραγγελία με φυσική παρουσία σας σε κάποιο από τα καταστήματα που διαθέτουν προϊόντα μας δε διέπεται από τους παρόντες όρους, αλλά από τους ισχύοντες όρους λιανικής πώλησης εκάστοτε καταστήματος.

 1. FRUITION ORDER THROUGH E-SHOP
 1. CONDITIONS OF ORDER

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.myhomestores.gr required:

 1. The filling in the special form with the necessary data for the conclusion of the contract of sale.
 2. The unconditional acceptance of the terms of the contract of sale and the terms and conditions of use, in particular the collection and, where appropriate, the use of personal data.

Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.myhomestores.gr και δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν, υπάρχει το πλήκτρο .

Navigate to the e-store and add to your cart the products you want to buy.

To continue shopping, select from the main menu, which contains the next item you want and add it also in your cart. When you complete the process of adding products, press the button "shopping Cart" in the upper right part of your screen.

Ordering Process

The order is completed in 3 steps.

In the 1st step of entering on the form to "shopping cart" you will be asked the Postal Code of the destination address of your purchases in order to make an accurate calculation of your shipping costs.

At this point you have the option to pick up your order at home or by a specific focal points for the receipt of your area (where available). This is necessary before you lead us to the next step. After you calculate the shipping cost press the key, which leads us to the 2nd step.

In the 2nd step you will be asked to enter all the necessary data for the completion of your order.

In the 3rd step you will be asked for all the details on the pricing: (a) if you wish a receipt or invoice (b) all the details about the pricing, details and billing address, as well as information and shipping address if it is different from that of the billing.

Also select the method of Payment. Here you are given the option to choose to pay using 1) Credit card 2) through PayPal, or 3) through cash on delivery

Depending on the payment method you choose, your "loads" and the corresponding shape.

For the completion of your order, you will be prompted to accept the terms of use, which we recommend you read before you complete your order by pressing the key . You have the opportunity to do one last check of your order before you proceed to completion.

During the progress of your order, you can visit the section “my orders” in order to be informed about the progress of your order. The stages of progress of order is the following:

“Order” means The order has been registered.

“Send order”: The goods ordered have been collected and have been in the pipeline for shipment to your location.

“Arrival of the order to the transfer agent of the city (if there is)”: The goods ordered have arrived at the transfer station in the city and soon will be in your area.

“Delivery order”: The goods ordered have been delivered at your site or at the agency of your choice.

In case there is any problem with your order, we will contact you on the details you have given us.

Σε περίπτωση που δε λάβετε σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας ή ειδοποίησή μας μέσω τηλεφώνου, αποτελεί υποχρέωσή σας να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση, καθώς πιθανά υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.Το HOME STORES  δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας.

 1. PAYMENT METHODS

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας, το www.myhomestores.gr it has the following methods of payment:

 1. Χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Η χρέωση της κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.myhomestores.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Σας δίνεται η δυνατότητα πληρωμής και με άτοκες δόσεις βάσει της ισχύουσας εμπορικής πολιτικής με πιστωτικές κάρτες, εξαιρουμένων των πιστωτικών καρτών εξωτερικού. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης τράπεζας που έχει αναλάβει την εκκαθάριση των καρτών, όπoυ και θα σας ζητηθούν όλα τα στοιχεία της κάρτας σας.

It is important to include a contact number and a valid e-mail address (e-mail).

In the event that your credit card is not approved by the bank, the company reserves the right to cancel your order.

 1. Through the secure payment service via the internet of PayPal.

 2. Through cash on delivery.

 1. CONFIRMATION / UPDATE ORDER


The consumer via the website is updated by the company before the completion of the order for the identity and address of the supplier, the essential characteristics of the product, the price, the quantity, the costs of transport, mode of payment and delivery, and the delivery time.

By sending the order form, consumers receive online a copy of the order to the email address (e-mail) that has been declared in the entry of the order, which includes the detailed description of goods of the order and a unique code, with which you can monitor the progress and development of the order.
Checkout

With the completion of your order, you receive the following message (example):

YOUR ORDER HAS BEEN COMPLETED

Your order has been completed. Please see details below.

Order number: XXXX XXXX XXXXX


The email address you provided, you have been sent an automated email with all the details of your order that existed in the previous page (please check your email).

 1. SHIPMENT OF PRODUCTS


Deliveries of products are made only within the natural limits of Greece through the partner transport company (and its associates) or the cooperating courier company.


Shipping costs are calculated depending on your postal code (Sq.K.) the area of the mission.

 1. REFUNDS /CHANGES / CANCELLATIONS


Returns policy


Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της HOME STORES στην Ελλάδα μέσα από το διαδίκτυο στον ιστότοπο www.myhomestores.gr. 


Order cancellation


There is a possibility of cancellation of the order in the online store.


Για να προχωρήσετε σε ακύρωση της παραγγελίας σας, μπορείτε είτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: homestores93@gmail.com, είτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2461033958 (με χρέωση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας).


In the case that you have already advanced to the payment of your order and your order has not been paid to the shipping company immediately, then we will refund you directly to the monetary value that corresponds, in the same way that you made the transaction (credit card, Pay Pal). 


Στην περίπτωση που η παραγγελία σας έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία , τότε η επιστροφή της χρηματικής αξίας της ακυρωθείσας παραγγελίας, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας (πιστωτική κάρτα, Pay Pal,) μόλις τα προϊόντα επιστραφούν στο HOME STORES. 


You have 20 days to change your mind


If you change your mind, you can return the products you have ordered within 20 days of the receipt of your order form, the order confirmation email and the stub of a credit card (if you have paid with a credit card). To return your product, send your request in writing by filling in the form of withdrawal in the homestores93@gmail.com, Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, στο 2461033958 (με χρέωση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας).


Η επιστροφή των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το online κατάστημα του HOME STORES  πραγματοποιείται μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφοράς.

The return request shall enter into force from the date on which you tell us of the intention of returning the goods.

The products that you want to return must be in excellent condition, with a closed package. In case you open the package of the product you need to take care to return it in perfect condition, together with all the parts and accessories of which it is composed. You agree to take care of the condition of the returned goods from the moment I surrender to you until the moment you turn it over to a partner company courier (courier).


Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 20 ημερών τότε το HOME STORES δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Except for the rights provided in the returns policy, shall be recognised in each case all the rights that apply for consumers from the existing provisions and laws relating to the contract of sale, and any right arising in connection with the warranty terms of the product.


Transfer of returned products 


In the event you wish to return goods because of a change of opinion, you don't incur the cost of returning the product. The receipt of the returned product can only be carried out by the address that you stated at the outset of the mission, which you have indicated in writing.


Συμφωνείτε να δώσετε στο HOME STORES όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεύθυνση παραλαβής των εμπορευμάτων, για παράδειγμα όροφο, δυσκολίες πρόσβασης του μεταφορέα/courier, ύπαρξη ασανσέρ, ενημέρωση για στενές σκάλες, κτλ., προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παραλαβής από το χώρο που θα μας υποδείξετε. Συμφωνείτε ότι θα υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στο χώρο για την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευματων.

If the carrier/courier consider that the receipt of the products by the space that would indicate, can cause damage to your property, you will be informed orally and recorded in the form of receipt. You can indicate in a partner transport company/courier to collect the products, despite the hint of this, however, we will not be liable for any damage that may be caused to your property or goods, given that the collection of products will be done with the proper attention and care.

You agree to provide to the partner all the products you wish to return, including all parts and components that make it up. Upon receipt of the returned product by the carrier, you will sign a form of receipt to certify that made the delivery to the carrier. The form of receipt will be given to you by the cooperating courier/courier.


If not you will be able to be himself present at the delivery of the goods from the site, you can set a representative who will handle this process on your behalf. The representative must be an adult and able to oversee the receipt of your products instead of you. 


Return fee value returned products


Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων που επιστρέφετε με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, PayPal) εκτός αν επιθυμείτε άλλο τρόπο επιστροφής για τον οποίο θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς. Επιπλέον, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που δαπανήσατε για τα κόμιστρα μεταφοράς των εμπορευμάτων που αγοράσατε μέσω του online καταστήματος του HOME STORES (www.myhomestores.gr) στο χώρο σας (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος μεταφοράς άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο που εμείς προσφέρουμε). 

The refund of the returned product will take place as soon as possible. In any case, will be carried out after you inform us in writing of the request to return the product, and we accept return, and if the goods have been delivered to the partner transport company/courier. 

Exceptions from the right of withdrawal


The right of withdrawal does not apply to the following cases:

 1. the supply of goods or services whose price depends on fluctuations in the financial market which cannot be controlled and which may occur within the withdrawal period

 1. the supply of goods that are manufactured in accordance with the specifications you have set you as a consumer or clearly personalized

 1. the supply of goods which are, after delivery, due to their nature, inseparably mixed with other items.

 1. DIFFERENCE

 • Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. To HOME STORES δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

 • In cases where you have registered an online order and upon receipt you find that you are missing something (or someone) product from the total order, please contact us in order to arrange all the details required and to send you the products I have received at no extra cost.

 • Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το www.myhomestores.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

In the event of non-receipt of the goods ordered (and if it has passed a long time from the registration of the order), please contact customer service at the e-mail address homestores93@gmail.com For better and faster service, I would recommend you mention the special code order that has been sent to the email address you provided during your order.


In accordance with Directive 2013/11/EC, which was incorporated into the Greek legislation with the JMD 70330/2015 and the Decision 31619 GAZETTE 969/22.3.2017 (article 8) provides for the possibility of online dispute resolution the procedure for Alternative Dispute Resolution in the whole of the European Union. If the Client has a problem with a purchase made from the Online Store and is resident in the EU can use the website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng for out-of-court settlement of the dispute.

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://tapanda1.gr.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Shopping Cart
Scroll to Top